Διαθέσιμα Μαθήματα

Εποπτεία Σιγανάκη_17.112017

Εποπτεία Σιγανάκη_17.112017

Μάθημα

Εποπτεία Καζαντζίδου_20.112017

Εποπτεία Καζαντζίδου_20.112017

Μάθημα

Ομάδα Σιγανάκη_10.07.2017

Ομάδα Σιγανάκη_10.07.2017

Μάθημα
Αυτό-εγγραφή

Εκπαίδευση Εθελοντών LWB_24.5.2017

Εκπαίδευση Εθελοντών LWB_24.5.2017

Η παρούσα εκπαίδευση απευθύνεται στους νέους εθελοντές του "Live Wi...
Μάθημα
Αυτό-εγγραφή

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - 16ο Δημ. Σχ. Κατερίνης_21.11.2017

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - 16ο Δημ. Σχ. Κατερίνης_21.11.2017

Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά τον ενδοσχολικό/διαδικτυακό ε...
Μάθημα

1ο Γυμνάσιο Καισαριανής

1ο Γυμνάσιο Καισαριανής

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό» έχει δη...
Μάθημα

Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό_Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης Ιωαννίνων

Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό_Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης Ιωαννίνων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό» έχει δη...
Μάθημα

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - 15.5.2017

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - 15.5.2017

Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά τον ενδοσχολικό/διαδικτυακό ...
Μάθημα

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - Δ/νση Αγ.Υγείας ΔΔΕ Δ'Αθήνας (3/5/2017)

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - Δ/νση Αγ.Υγείας ΔΔΕ Δ'Αθήνας (3/5/2017)

Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά τον ενδοσχολικό/διαδικτυακό ...
Μάθημα

Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό_3ο Γυμνάσιο Πολίχνης

Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό_3ο Γυμνάσιο Πολίχνης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό» έχει δη...
Μάθημα

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - ΔΔΕ Ιωαννίνων (10/5/2017)

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - ΔΔΕ Ιωαννίνων (10/5/2017)

Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά τον ενδοσχολικό/διαδικτυακό ...
Μάθημα

Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό_2ο Γυμνάσιο Ανατολής Ιωαννίνων

Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό_2ο Γυμνάσιο Ανατολής Ιωαννίνων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό» έχει δη...
Μάθημα

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - Δ/νση Αγ.Υγείας ΔΔΕ Δ'Αθήνας (25/4/2017)

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - Δ/νση Αγ.Υγείας ΔΔΕ Δ'Αθήνας (25/4/2017)

Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά τον ενδοσχολικό/διαδικτυακό ...
Μάθημα

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - 29.3.2017

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - 29.3.2017

Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά τον ενδοσχολικό/διαδικτυακό ...
Μάθημα

Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό_4ο Γυμνάσιο Aλίμου

Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό_4ο Γυμνάσιο Aλίμου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό» έχει δη...
Μάθημα

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - 05.04.2017

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - 05.04.2017

Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά τον ενδοσχολικό/διαδικτυακό ...
Μάθημα
Αυτό-εγγραφή

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - 03.04.2017

Η Τάξη μου χωρίς Εκφοβισμό - 03.04.2017

Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά τον ενδοσχολικό/διαδικτυακό ...
Μάθημα

Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό - Γυμνάσιο Δολιανών (Ολοκληρώθηκε)

Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό - Γυμνάσιο Δολιανών (Ολοκληρώθηκε)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό» έχει δη...
Μάθημα

Μια τάξη χωρίς Εκφοβισμό 8.3.2017 (Ολοκληρώθηκε)

Μια τάξη χωρίς Εκφοβισμό 8.3.2017 (Ολοκληρώθηκε)

Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά τον ενδοσχολικό/διαδικτυακό ...
Μάθημα

Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό_6o Γυμνάσιο Γαλατσίου

Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό_6o Γυμνάσιο Γαλατσίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό» έχει δη...
Μάθημα