List of active policies

Name Type User consent
Πολιτική Απορρήτου Privacy policy Guests
Cookies Site policy Guests
Πολιτική Απορρήτου Privacy policy Authenticated users

Summary


Full policy

 

1.      Προοίμιο

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Coeus» τελεί υπό την διαχείριση του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σκουφά αρ. 75.

Το ΚΜΟΠ φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εν λόγω πλατφόρμα κατά την επίσκεψη κι εγγραφή εκάστου χρήστη.

Η χρήση της πλατφόρμας «Coeus» και η εγγραφή σε αυτήν συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη της πολιτικής προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που περιγράφεται στην παρούσα.

Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης επιθυμεί να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της πλατφόρμας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@kmop.gr.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τυγχάνει εφαρμογής μόνο επί της πλατφόρμας «Coeus» και των υπηρεσιών αυτής ενώ καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη και την χρήση της πλατφόρμας. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα, παρακαλείται να μην εγγραφεί και να μην δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα.

2.      Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τον υπ’αρ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, ως «δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

3.      Εγγραφή στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Coeus»

Εάν ο επισκέπτης επιθυμεί να παρακολουθήσει το σύνολο των παρεχόμενων από την πλατφόρμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα πρέπει να προβεί στην εγγραφή του στην εν λόγω πλατφόρμα. Για την εγγραφή του συλλέγονται ορισμένα προσωπικά δεδομένα και ειδικότερα, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και ο κωδικός χρήστη που επιλέγεται από τον ίδιο.

4.      Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που εγγράφονται στην πλατφόρμα και που δύνανται να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο,
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Κωδικός χρήστη όπως αυτός επιλέγεται από τον εκάστοτε χρήστη κατά την εγγραφή του,
 • Εκπαιδευτικό ίδρυμα εργασίας (αφορά τους εκπαιδευτικούς που εγγράφονται στην πλατφόρμα με σκοπό την παρακολούθηση και χρήση των αναρτημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων),
 • Απαντήσεις του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που παρέχεται στους χρήστες κατά το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης εκάστου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια αξιολόγησης που θα χορηγούνται στους χρήστες αναφορικά με θεματικές που δύνανται να τους ενδιαφέρουν. Η συμπλήρωση των εν λόγω ερωτηματολογίων δεν είναι υποχρεωτική.  

 

5.      Δεδομένα ανηλίκων

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της πλατφόρμας «Coeus» απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Απαγορεύεται η εγγραφή στην πλατφόρμα ατόμων που δεν πληρούν το εν λόγω ηλικιακό κριτήριο.

6.      Τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ηλεκτρονικά κατά την εγγραφή των χρηστών στην πλατφόρμα «Coeus» καθώς και μέσα από τις υποδομές του παρόντος ιστοχώρου κατά τη διάρκεια χρήσης της πλατφόρμας, συμπλήρωσης του τελικού ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προγραμμάτων καθώς και των ερωτηματολογίων σχετικά με θεματικές που δύνανται να τους ενδιαφέρουν.

7.      Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων

Ρητά συμφωνείται με το παρόν πως τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους σκοπούς:

·         Επιστημονικοί κι ερευνητικοί σκοποί

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύνανται να χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς κι ερευνητικούς σκοπούς κατά την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγονται από το ΚΜΟΠ υπό την προϋπόθεση της πρότερης ενημέρωσης των συμμετεχόντων για το περιεχόμενο και τους στόχους αυτών.

·         Επικοινωνία χρηστών/διαχειριστή

Για ενημέρωση τυχόν αλλαγών αναφορικά με την λειτουργία της πλατφόρμας, για απάντηση σε ερωτήσεις των χρηστών καθώς και για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, σε περίπτωση που ο χρήστης έχει συναινέσει σε αυτό.

·         Ενημέρωση για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα

Για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που πρόκειται να ενταχθούν στην πλατφόρμα.

·         Υπενθύμιση αναφορικά με την ολοκλήρωση εκάστου εκπαιδευτικού προγράμματος

Για να σας υπενθυμίσουμε την επικείμενη ολοκλήρωση εκάστου εκπαιδευτικού προγράμματος.  

8.      Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Coeus» δύναται να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών της για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ετών. Μετά το πέρας του ως άνω διαστήματος, το σύνολο των συλλεχθέντων δεδομένων θα διαγράφεται τόσο από τα ηλεκτρονικά, όσο και από τα φυσικά μας αρχεία, εκτός κι αν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι την συμπλήρωση της προθεσμίας παραγραφής τους.

Κατά την ενάσκηση από πλευράς του χρήστη του δικαιώματος διαγραφής του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων από την βάση δεδομένων της ως άνω πλατφόρμας, το σύνολο αυτών διαγράφεται αμέσως, τόσο από τα ηλεκτρονικά, όσο και από τα φυσικά μας αρχεία.

9.      Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Το ΚΜΟΠ με την ιδιότητά του ως διαχειριστή της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης «Coeus», δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών της πλατφόρμας σε τρίτους.

Κατ΄ εξαίρεση δύναται να τα διαβιβάσει μόνο όταν τούτο απαιτείται κατά την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία καθώς και όταν κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση των προσφερόμενων, από την εν λόγω πλατφόρμα, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών.

10.  Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Το ΚΜΟΠ με την ιδιότητά του ως διαχειριστή της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης «Coeus», διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα διασφαλίζοντας πως τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών της πλατφόρμας συλλέγονται κι επεξεργάζονται για τους ανωτέρω σκοπούς κατά τα πρότυπα και τις διαδικασίες ασφαλείας που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, στο κοινοτικό δίκαιο και στην ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

11.  Διασύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Coeus» ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες του ΚΜΟΠ καθώς και σε ιστοσελίδες τρίτων.

Επισημαίνεται πως οι ιστοσελίδες τρίτων λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο από φορείς ανεξάρτητους του ΚΜΟΠ κι εντούτοις, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την λειτουργία τους. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθή συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών από τις εν λόγω ιστοσελίδες.

Παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε. 

12.  Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Ο επισκέπτης/ χρήστης δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των «cookies» ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός «cookies». Ωστόσο, ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να γνωρίζει πως ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της πλατφόρμας ενδέχεται να μην λειτουργούν ως πρέπει χωρίς «cookies».

Για να ενημερωθείτε για την χρήση τους, παρακαλώ όπως διαβάσετε την πολιτική «cookies» που περιγράφεται αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://gdpr.eu/cookies/

13.  Δικαιώματα χρηστών

Ο χρήστης δύναται, ανά πάσα στιγμή, να αιτηθεί την απεγγραφή του από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Coeus» αποστέλλοντας το αίτημά του στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@kmop.gr.

Ο χρήστης δύναται, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του στη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Coeus» αποστέλλοντας το αίτημά του στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@kmop.gr.

Κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), ο χρήστης δύναται να ασκήσει τα εξής δικαιώματα:

·         Δικαίωμα ενημέρωσης επί της φύσης και του σκοπού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

·         Δικαίωμα πρόσβασης που αφορά την επιβεβαίωση (ή διάψευση) ότι τα δεδομένα του υφίστανται επεξεργασία καθώς και την παροχή πληροφοριών επί της εν λόγω επεξεργασίας.

·         Δικαίωμα διόρθωσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης αιτείται την διόρθωση ανακριβών στοιχείων ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

·         Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη) καθώς ο χρήστης δύναται να ζητήσει την διαγραφή δεδομένων που τον αφορούν.

·         Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν τον χρήστη.

·         Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων προκειμένου ο χρήστης να λάβει τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

·         Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ιδίως για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, παρακαλώ όπως υποβάλλετε γραπτό αίτημα είτε αποστέλλοντάς το ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@kmop.gr, είτε μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση Σκουφά αρ. 75, Αθήνα, Ελλάδα.

Το ΚΜΟΠ δεσμεύεται να απαντήσει άμεσα στα αιτήματα των χρηστών μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους.

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.dpa.gr.

14.  Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να αιτηθείτε την διαγραφή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων από την βάση δεδομένων της πλατφόρμας, εάν θεωρείτε πως δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας καθώς και για κάθε είδους ζητήματα που αφορούν την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλώ όπως μας αποστείλετε μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@kmop.gr.

15.  Εφαρμοστέο Δίκαιο

Με την παρούσα συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που δύνανται να προκύψουν από την εφαρμογή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της πλατφόρμας «Coeus», εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

16.  Ισχύς της Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα πολιτική υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Προτείνεται στους επισκέπτες/χρήστες να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της πλατφόρμας «Coeus» προκειμένου να ενημερώνονται για οιαδήποτε αλλαγή που τυχόν πραγματοποιείται.

Κάθε χρήση της πλατφόρμας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς των εν λόγω αλλαγών/τροποποιήσεων.

17.  Creative Commons

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της πλατφόρμας «Coeus» και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από το περιεχόμενο της πλατφόρμας «Coeus» διασφαλίζονται από την άδεια χρήσης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων Creative Commons.

Η εν λόγω άδεια παρέχει το δικαίωμα στους χρήστες να αναδιανέμουν, να διασκευάζουν, να τροποποιούν και να δημιουργούν παράγωγα του έργου μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ρητής αναφοράς του δημιουργού του πρωτοτύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άδεια χρήσης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων Creative Commons, παρακαλώ συμβουλευτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://creativecommons.org/.

 

SummaryFull policy

 

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Ο επισκέπτης/ χρήστης δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των «cookies» ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός «cookies». Ωστόσο, ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να γνωρίζει πως ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της πλατφόρμας ενδέχεται να μην λειτουργούν ως πρέπει χωρίς «cookies».

Για να ενημερωθείτε για την χρήση τους, παρακαλώ όπως διαβάσετε την πολιτική «cookies» που περιγράφεται αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://gdpr.eu/cookies/SummaryFull policy

 

 

1.      Προοίμιο

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Coeus» τελεί υπό την διαχείριση του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σκουφά αρ. 75.

Το ΚΜΟΠ φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εν λόγω πλατφόρμα κατά την επίσκεψη κι εγγραφή εκάστου χρήστη.

Η χρήση της πλατφόρμας «Coeus» και η εγγραφή σε αυτήν συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη της πολιτικής προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που περιγράφεται στην παρούσα.

Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης επιθυμεί να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της πλατφόρμας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@kmop.gr.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τυγχάνει εφαρμογής μόνο επί της πλατφόρμας «Coeus» και των υπηρεσιών αυτής ενώ καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη και την χρήση της πλατφόρμας. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα, παρακαλείται να μην εγγραφεί και να μην δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα.

2.      Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τον υπ’αρ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, ως «δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

3.      Εγγραφή στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Coeus»

Εάν ο επισκέπτης επιθυμεί να παρακολουθήσει το σύνολο των παρεχόμενων από την πλατφόρμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα πρέπει να προβεί στην εγγραφή του στην εν λόγω πλατφόρμα. Για την εγγραφή του συλλέγονται ορισμένα προσωπικά δεδομένα και ειδικότερα, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και ο κωδικός χρήστη που επιλέγεται από τον ίδιο.

4.      Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που εγγράφονται στην πλατφόρμα και που δύνανται να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο,
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Κωδικός χρήστη όπως αυτός επιλέγεται από τον εκάστοτε χρήστη κατά την εγγραφή του,
 • Εκπαιδευτικό ίδρυμα εργασίας (αφορά τους εκπαιδευτικούς που εγγράφονται στην πλατφόρμα με σκοπό την παρακολούθηση και χρήση των αναρτημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων),
 • Απαντήσεις του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που παρέχεται στους χρήστες κατά το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης εκάστου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια αξιολόγησης που θα χορηγούνται στους χρήστες αναφορικά με θεματικές που δύνανται να τους ενδιαφέρουν. Η συμπλήρωση των εν λόγω ερωτηματολογίων δεν είναι υποχρεωτική.

5.      Δεδομένα ανηλίκων

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της πλατφόρμας «Coeus» απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Απαγορεύεται η εγγραφή στην πλατφόρμα ατόμων που δεν πληρούν το εν λόγω ηλικιακό κριτήριο.

6.      Τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ηλεκτρονικά κατά την εγγραφή των χρηστών στην πλατφόρμα «Coeus» καθώς και μέσα από τις υποδομές του παρόντος ιστοχώρου κατά τη διάρκεια χρήσης της πλατφόρμας, συμπλήρωσης του τελικού ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προγραμμάτων καθώς και των ερωτηματολογίων σχετικά με θεματικές που δύνανται να τους ενδιαφέρουν.

7.      Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων

Ρητά συμφωνείται με το παρόν πως τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους σκοπούς:

·         Επιστημονικοί κι ερευνητικοί σκοποί

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύνανται να χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς κι ερευνητικούς σκοπούς κατά την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγονται από το ΚΜΟΠ υπό την προϋπόθεση της πρότερης ενημέρωσης των συμμετεχόντων για το περιεχόμενο και τους στόχους αυτών.

·         Επικοινωνία χρηστών/διαχειριστή

Για ενημέρωση τυχόν αλλαγών αναφορικά με την λειτουργία της πλατφόρμας, για απάντηση σε ερωτήσεις των χρηστών καθώς και για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, σε περίπτωση που ο χρήστης έχει συναινέσει σε αυτό.

·         Ενημέρωση για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα

Για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που πρόκειται να ενταχθούν στην πλατφόρμα.

·         Υπενθύμιση αναφορικά με την ολοκλήρωση εκάστου εκπαιδευτικού προγράμματος

Για να σας υπενθυμίσουμε την επικείμενη ολοκλήρωση εκάστου εκπαιδευτικού προγράμματος.  

8.      Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Coeus» δύναται να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών της για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ετών. Μετά το πέρας του ως άνω διαστήματος, το σύνολο των συλλεχθέντων δεδομένων θα διαγράφεται τόσο από τα ηλεκτρονικά, όσο και από τα φυσικά μας αρχεία, εκτός κι αν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι την συμπλήρωση της προθεσμίας παραγραφής τους.

Κατά την ενάσκηση από πλευράς του χρήστη του δικαιώματος διαγραφής του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων από την βάση δεδομένων της ως άνω πλατφόρμας, το σύνολο αυτών διαγράφεται αμέσως, τόσο από τα ηλεκτρονικά, όσο και από τα φυσικά μας αρχεία.

9.      Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Το ΚΜΟΠ με την ιδιότητά του ως διαχειριστή της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης «Coeus», δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών της πλατφόρμας σε τρίτους.

Κατ΄ εξαίρεση δύναται να τα διαβιβάσει μόνο όταν τούτο απαιτείται κατά την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία καθώς και όταν κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση των προσφερόμενων, από την εν λόγω πλατφόρμα, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών.

10.  Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Το ΚΜΟΠ με την ιδιότητά του ως διαχειριστή της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης «Coeus», διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα διασφαλίζοντας πως τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών της πλατφόρμας συλλέγονται κι επεξεργάζονται για τους ανωτέρω σκοπούς κατά τα πρότυπα και τις διαδικασίες ασφαλείας που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, στο κοινοτικό δίκαιο και στην ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

11.  Διασύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Coeus» ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες του ΚΜΟΠ καθώς και σε ιστοσελίδες τρίτων.

Επισημαίνεται πως οι ιστοσελίδες τρίτων λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο από φορείς ανεξάρτητους του ΚΜΟΠ κι εντούτοις, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την λειτουργία τους. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθή συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών από τις εν λόγω ιστοσελίδες.

Παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε. 

12.  Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Ο επισκέπτης/ χρήστης δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των «cookies» ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός «cookies». Ωστόσο, ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να γνωρίζει πως ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της πλατφόρμας ενδέχεται να μην λειτουργούν ως πρέπει χωρίς «cookies».

Για να ενημερωθείτε για την χρήση τους, παρακαλώ όπως διαβάσετε την πολιτική «cookies» που περιγράφεται αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://gdpr.eu/cookies/

13.  Δικαιώματα χρηστών

Ο χρήστης δύναται, ανά πάσα στιγμή, να αιτηθεί την απεγγραφή του από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Coeus» αποστέλλοντας το αίτημά του στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@kmop.gr.

Ο χρήστης δύναται, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του στη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Coeus» αποστέλλοντας το αίτημά του στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@kmop.gr.

Κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), ο χρήστης δύναται να ασκήσει τα εξής δικαιώματα:

·         Δικαίωμα ενημέρωσης επί της φύσης και του σκοπού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

·         Δικαίωμα πρόσβασης που αφορά την επιβεβαίωση (ή διάψευση) ότι τα δεδομένα του υφίστανται επεξεργασία καθώς και την παροχή πληροφοριών επί της εν λόγω επεξεργασίας.

·         Δικαίωμα διόρθωσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης αιτείται την διόρθωση ανακριβών στοιχείων ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

·         Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη) καθώς ο χρήστης δύναται να ζητήσει την διαγραφή δεδομένων που τον αφορούν.

·         Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν τον χρήστη.

·         Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων προκειμένου ο χρήστης να λάβει τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

·         Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ιδίως για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, παρακαλώ όπως υποβάλλετε γραπτό αίτημα είτε αποστέλλοντάς το ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@kmop.gr, είτε μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση Σκουφά αρ. 75, Αθήνα, Ελλάδα.

Το ΚΜΟΠ δεσμεύεται να απαντήσει άμεσα στα αιτήματα των χρηστών μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους.

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.dpa.gr.

14.  Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να αιτηθείτε την διαγραφή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων από την βάση δεδομένων της πλατφόρμας, εάν θεωρείτε πως δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας καθώς και για κάθε είδους ζητήματα που αφορούν την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλώ όπως μας αποστείλετε μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@kmop.gr.

15.  Εφαρμοστέο Δίκαιο

Με την παρούσα συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που δύνανται να προκύψουν από την εφαρμογή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της πλατφόρμας «Coeus», εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

16.  Ισχύς της Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα πολιτική υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Προτείνεται στους επισκέπτες/χρήστες να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της πλατφόρμας «Coeus» προκειμένου να ενημερώνονται για οιαδήποτε αλλαγή που τυχόν πραγματοποιείται.

Κάθε χρήση της πλατφόρμας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς των εν λόγω αλλαγών/τροποποιήσεων.

17.  Creative Commons

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της πλατφόρμας «Coeus» και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από το περιεχόμενο της πλατφόρμας «Coeus» διασφαλίζονται από την άδεια χρήσης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων Creative Commons.

Η εν λόγω άδεια παρέχει το δικαίωμα στους χρήστες να αναδιανέμουν, να διασκευάζουν, να τροποποιούν και να δημιουργούν παράγωγα του έργου μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ρητής αναφοράς του δημιουργού του πρωτοτύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άδεια χρήσης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων Creative Commons, παρακαλώ συμβουλευτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://creativecommons.org/.