Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να ζω χωρίς Εκφοβισμό» έχει δημιουργηθεί από το ΚΜΟΠ ειδικά για μαθητές Α΄ και Β΄ Γυμνασίου και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα συμμετέχοντα παιδιά να αποκτήσουν και να εξασκήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες όχι μόνο για την αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη κάθε μορφής εκφοβισμού.

Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση εστιάζει στην ενδυνάμωση των μαθητών μέσα από την καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων, όπως η διεκδικητικότητα, περιορίζοντας έτσι τις πιθανότητες να υποστούν εκφοβισμό και παράλληλα προετοιμάζοντάς τους γενικότερα για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.  H εκπαίδευση είναι προσαρμοσμένη και για περιπτώσεις παιδιών που ήδη υφίστανται κάποια μορφή εκφοβισμού καθώς περιλαμβάνει τεχνικές διαχείρισης εκφοβιστικών συμπεριφορών και εν γένει δύσκολων καταστάσεων βοηθώντας τα παιδιά να απεγκλωβιστούν από μια δύσκολη κατάσταση και να αποφύγουν να βιώσουν κάτι παρόμοιο στο μέλλον.

Ομάδα στόχου: Μαθητές Α’ και Β’ Γυμνασίου

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά εκπαίδευση: 30 μαθητές (ένα τμήμα ή σύνθεση)

Διάρκεια: Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δύο (2) διδακτικές ώρες. 

Δομή και Περιεχόμενο

 Η εκπαίδευση αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

  • Η έννοια του σχολικού και του ηλεκτρονικού εκφοβισμού.
  • Οι διαφορετικές μορφές του εκφοβισμού, τα αίτια, οι συνέπειες και οι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να ασκήσει ή να υποστεί εκφοβισμό.
  • Η σημασία της αναζήτησης ατόμων εμπιστοσύνης στον κοινωνικό περίγυρο των παιδιών και της συζήτησης που εξελίσσεται σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση (εκφοβισμού) που αντιμετωπίζουν.
  • Οι παράγοντες που εμποδίζουν ή διευκολύνουν τη συζήτηση και την αναζήτηση υποστήριξης από ένα παιδί.
  • Η ανάπτυξη της διεκδικητικής συμπεριφοράς. Παρουσίαση μοντέλων συμπεριφοράς σύμφωνα με τα οποία τα παιδιά μπορούν να υπερασπίζονται τον εαυτό τους, να θέτουν όρια και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά ταυτόχρονα να σέβονται και τη θέση του άλλου.
  • Εξάσκηση στην επίδειξη της διεκδικητικής συμπεριφοράς με ασκήσεις προσομοίωσης και αναφορές σε πραγματικές καταστάσεις.                                                                                                                                                                                                  
Το πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση για υλοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μπορείτε να δείτε την έγκριση εδώ.

Γίνε πρεσβευτής κατά του εκφοβισμού!

Το πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση για υλοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μπορείτε να δείτε την έγκριση εδώ.