Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά τον ενδοσχολικό/διαδικτυακό εκφοβισμό (bullying) και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτελείται από τρεις (3) ενότητες με μέση διάρκεια η κάθε μία 60’.  

 

  • Ενότητα 1η: Γνώσεις βάσης -  Τι πρέπει όλοι να γνωρίζουν
  • Ενότητα 2η Γνώσεις υποστήριξης - Επικοινωνώντας με το παιδί που εκφοβίζεται,
  • Ενότητα 3η:  Γνώσεις αντιμετώπισης:  Επικοινωνώντας με μαθητές που εκφοβίζουν.

 

Το σεμινάριο συνδυάζει τις σύγχρονες ανθρωποκεντρικές θεωρήσεις του σχολικού εκφοβισμού με τις τελευταίες εξελίξεις των νευροεπιστημών.

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν σε βάθος το φαινόμενο του εκφοβισμού μέσα από θεωρία και βιωματικές ασκήσεις ενώ παράλληλα θα εκπαιδευτούν σε σύγχρονες και διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές μεθόδους υποστήριξης μαθητών που βάλλονται («Ομάδα Υποστήριξης» των Robinson & Mains) αλλά και μαθητών που βάλλουν συμμαθητές τους (μέθοδος «Κοινής φροντίδας» του Pikas).

Απώτερος στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση σε δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας οι οποίες θα βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό να δημιουργήσει ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στη τάξη το οποίο θα λειτουργήσει ανασταλτικά ως προς την εμφάνιση περιστατικών εκφοβισμού αλλά και ενισχυτικά ως προς τη γρήγορη αντιμετώπισή τους.