Η τάξη μου χωρίς εκφοβισμό

Εισαγωγή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί

Το πρόγραμμα Live Without Bullying  έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και το 2016 υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του ΚΜΟΠ με σκοπό να προωθηθεί το Live Without Bullying σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Η παρούσα διαδικτυακή εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί στα πλαίσια του προγράμματος  Live Without Bullying που υλοποιείται από το ΚΜΟΠ (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας) από το 2016. [1]

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στο να σας βοηθήσει όχι μόνο σε επίπεδο αντιμετώπισης, αλλά και πρόληψης του φαινομένου του εκφοβισμού

Η εκπαίδευση είναι βασισμένη στη γνωσιακή-συμπεριφορική, αλλά και προσωποκεντρική προσέγγιση και ουσιαστικά είναι ο συγκερασμός της πολυετούς  εμπειρίας  μας στην πράξη και επαφής  μας με παιδιά και εκπαιδευτικούς, καθώς και πολλών στοιχείων από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Combus το οποίο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε έναν αριθμό χωρών και σχολείων συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.[2]

Οι εκπαιδευτές είναι έμπειροι επαγγελματίες ψυχολόγοι οι οποίοι έχουν υποστηρίξει το πρόγραμμα Live Without Bullying από τα πρώτα του βήματα και έχουν βοηθήσει ένα μεγάλο αριθμό παιδιών αλλά και ενηλίκων να αντιμετωπίσουν εκφοβιστικές συμπεριφορές.

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι διεθνές και αυξανόμενο. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πλέον άπειρες πληροφορίες που δείχνουν ότι περίπου ένα ποσοστό πάνω από  το 50% των παιδιών στην Ευρώπη έχουν δεχθεί εκφοβισμό και ως συνέπεια βιώνουν συμπτώματα κατάθλιψης με περισσότερο από το 1/3 των παιδιών να υποστηρίζει ότι έκανε κακό στον εαυτό του ή σκέφτηκε να αυτοκτονήσει. Στις ΗΠΑ η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη.

 Αξιοσημείωτες πληροφορίες μας δείχνουν ακόμα ότι μόνο ένα ποσοστό  20% – 25%των μαθητών που υφίστανται εκφοβισμό ενημερώνουν κάποιον ενήλικα και ότι ένα ποσοστό περίπου 30% των ενηλίκων θεωρούν τον σχολικό εκφοβισμό ως μια φυσιολογική πτυχή της ανάπτυξης ενός παιδιού.

Με βάση αυτά τα δεδομένα προσπαθούμε από την πλευρά μας μέσω του καινοτόμου προγράμματος Live Without Bullying να βοηθήσουμε  τα παιδιά στη χώρα μας αλλά και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση αυτού του πολυπαραγοντικού φαινομένου, όπως επίσης και να βοηθήσουμε όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αισθανθούν ότι έχουν ακόμα ένα σύμμαχο στο δύσκολο και πολύ ουσιαστικό έργο που επιτελούν. 

Το πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση για υλοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μπορείτε να δείτε την έγκριση εδώ.[1]   Το ΚΜΟΠ είναι μη κυβερνητική oργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό τη στήριξη ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ανέργων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, την ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, την επιστημονική έρευνα και την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

[2] Ο στόχος του έργου ComBuS είναι η ανάπτυξη ενός ολιστικού σχολικού προγράμματος που θα εμπλέξει μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολικό προσωπικό, διευθυντές και γονείς στην καταπολέμηση του εκφοβισμού και στη δημιουργία υγιών και ασφαλών σχολικών κοινοτήτων, χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθοδολογίες, εργαλεία και δραστηριότητες.Η κοινοπραξία αποτελείται από 7 οργανισμούς από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ισπανία, Ρουμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ιρλανδία), που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας και εμπειριών σε σχέση με τους στόχους του έργου ComBuS και προσδίδοντας έτσι στις δραστηριότητες του έργου πανευρωπαϊκή εμβέλεια.