Topic outline

 • General

 • Δήλωση συγκατάθεσης

  Για να συνεχίστε, σας παρακαλούμε να διαβάσετε και να συμπληρώσετε τα πεδία της δήλωσης συγκατάθεσης.
  • Χρήσιμες πληροφορίες / Κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος

   Κάθε Κεφάλαιο περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ένα κουίζ αξιολόγησης και συμπληρωματικά έγγραφα με πρακτικές ασκήσεις και εργαλεία αξιολόγησης για λήψη και χρήση για μελλοντική αναφορά.

   Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος και να μελετήσετε το εκπαιδευτικό υλικό με τον ρυθμό που επιθυμείτε.

   Για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος, θα πρέπει να πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια:

   1. Να έχετε μελετήσει τουλάχιστον το 70% του περιεχομένου κάθε κεφαλαίου.
   2. Να έχετε συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 70% σε κάθε κουίζ αξιολόγησης.

   Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, θα έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε το πιστοποιητικό σας.
   • Κεφάλαιο 1: Ικανότητα Επικοινωνίας στη Μητρική Γλώσσα

    Σε αυτό το κεφάλαιο, οι επαγγελματίες θα αποκτήσουν ένα σύνολο δεξιοτήτων και μεθόδων για να ενισχύσουν τους μονογονείς στο κομμάτι της επικοινωνίας στη μητρική τους γλώσσα. Η επικοινωνία στην πρώτη και βασική γλώσσα που χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη κάθε είδους σχέσης ή/και και για τον λόγο αυτό, η εν λόγω ικανότητα θα πρέπει να αναπτυχθεί πρώτα.
   • Κεφάλαιο 2: Μαθηματική Ικανότητα και Βασικές Ικανότητες στις Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία

    Το  κεφάλαιο αυτό στοχεύει να προσφέρει κατευθυντήριες οδηγίες στους/στις επαγγελματίες που βοηθούν μονογονείς με χαμηλή ειδίκευση/χαμηλά επαγγελματικά προσόντα και να διευρύνει περαιτέρω τις ικανότητές τους στη διδασκαλία της αριθμητικής, των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας. Απώτερος σκοπός του είναι να τους παράσχει επιμόρφωση ειδικά σχεδιασμένη για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης των εν λόγω μονογονέων στην αγορά εργασίας αλλά και την προσωπική τους ανάπτυξη.

    Το κεφάλαιο εστιάζει στην παροχή εργαλείων και νέων ιδεών για τους επαγγελματίες που βοηθούν τους μονογονείς σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζουν και να κάνουν για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την ευημερία του εαυτού τους και των παιδιών τους. Ειδικότερα, οι μονογονεϊκές οικογένειες απαρτίζονται συχνά από έναν εργαζόμενο γονέα και τα παιδιά τους που απλά φροντίζουν μόνα τους τον εαυτό τους για το σύνολο ή μέρος του χρόνου που ο γονέας εργάζεται. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να έχουν γνώσεις σχετικά με την προσωπική τους ασφάλεια (π.χ. τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης), καθώς και να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους με σύνεση και βοηθώντας τους γονείς τους. Επιπλέον, το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στη σπουδαιότητα και τις εφαρμογές των μαθηματικών, των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου (π.χ. από την απλή αγορά ενός προϊόντος και την αποτελεσματική διαχείριση του μηνιαίου προϋπολογισμού έως και περισσότερο πολύπλοκες καταστάσεις της καθημερινότητας).
   • Κεφάλαιο 3: Ψηφιακή Ικανότητα

    Το κεφάλαιο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτές/εύτριες ενηλίκων, και για την ακρίβεια, μονογονέων με χαμηλή ειδίκευση, που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τις ψηφιακές δεξιότητες και πώς μπορούν να τις ενισχύσουν στους/στις εκπαιδευόμενούς/ές τους. Έχει θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα. Παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στους/στις εκπαιδευτές/εύτριες που θα τους/τις βοηθήσουν να παράγουν τις δικές τους δραστηριότητες καθώς και ένα ενδεικτικό project για να δουν στην πράξη πώς λειτουργεί η Μάθηση με τη Μέθοδο Project. Πριν από όλα αυτά, θα προηγηθεί μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με τις βασικές έννοιες των ψηφιακών δεξιοτήτων.

   • Κεφάλαιο 4: Αίσθηση Πρωτοβουλίας και Ικανότητα του Επιχειρείν

    Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να παράσχει κατευθυντήριες οδηγίες στους/στις επαγγελματίες που βοηθούν μονογονείς με χαμηλή ειδίκευση/χαμηλά επαγγελματικά προσόντα για να διευρύνουν/βελτιώσουν τις ικανότητες τους στη διδασκαλία των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Έτσι, θα είναι σε θέση αφενός να παρέχουν εκπαίδευση και στήριξη προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μονογονέων και αφετέρου να ενθαρρύνουν την απασχολησιμότητα καθώς και την κοινωνικοεκπαιδευτική και προσωπική τους ανάπτυξη (που κατόπιν, θα ενισχύσουν την κοινωνική τους ένταξη).
   • Κεφάλαιο 5: Μεταγνωστική Ικανότητα

    Σε αυτό το κεφάλαιο, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πραγματοποιήσουν μία σειρά ασκήσεων με επίκεντρο την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαδικασία της μάθησης. Συγκεκριμένα, θα κατανοήσουν πώς:

    • να εντοπίζουν τον κύριο στόχο και το κεντρικό νόημα ενός αποσπάσματος κειμένου (π.χ. εξαγωγή κύριων σημείων, της χρησιμότητάς τους, συμπερασμάτων κλπ.)·
    • να διαχειρίζονται και να οργανώνουν νέες πληροφορίες για σαφέστερη και αποτελεσματικότερη κατανόηση·
    • να διαχειρίζονται τον προσωπικό τους χρόνο, όταν μελετούν ή μαθαίνουν κάτι νέο (μέσω μεθόδων σχεδιασμού)·
    • να αξιολογούν και να προσδιορίζουν το δικό τους επίπεδο αναγκών και τον τρόπο εξεύρεσης επαρκούς υποστήριξης ή πόρων (π.χ. μέσω προσωπικών επαφών, ψηφιακών πόρων κλπ.)·
    • να αναπτύσσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο συγκέντρωσης κατά την παρακολούθηση νέων πληροφοριών ή κατά τη διάρκεια της μελέτης τους (μέσω τεχνικών εστιασμένης προσοχής)·
    • να μοιράζονται τα κύρια σημεία και τις ιδέες μίας μαθημένης εμπειρίας ή μίας πληροφορίας με σαφή και κατανοητό τρόπο (ικανότητες δημόσιου λόγου).
   • Ερωτηματολόγιο μεταξιολόγησης

    • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

     • Λίστα εκπαιδευτών