Topic outline

 • General

 • Pristanak

  Da biste nastavili, morate ispuniti sljedeći obrazac za pristanak.
  • Korisne informacije / Kriteriji za završetak

   Svaka cjelina uključuje obrazovni sadržaj, kviz ocjenjivanja i dodatne dokumente praktičnih vježbi i alate za ocjenjivanje koji se mogu preuzeti i koristiti za buduću upotrebu.

   Možete se slobodno kretati područjem tečaja i proučavati obrazovni materijal vlastitim tempom.

   U slučaju da želite dobiti potvrdu o prisutnosti, morate ispuniti sljedeće kriterije:

   1. Proučite najmanje 60% sadržaja svake jedinice.

   2. Ostvariti najmanje 60% u svakom kvizu ocjenjivanja.

   Po ispunjavanju gore navedenih zahtjeva moći ćete preuzeti svoj certifikat.

   • Jedinica 1: Komunikacijska kompetencija na maternjem jeziku

    U ovom će odjeljku praktičari dobiti skup vještina i metoda za rad sa samohranim roditeljima u području komunikacije na njihovom materinjem jeziku. Komunikacija na njihovom jeziku prvi je korak u razvoju bilo koje vrste odnosa i / ili posla, tako da bi tu sposobnost trebalo prvo razviti.
   • Jedinica 2: Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u znanosti i tehnologiji

    Cilj učenja ovog poglavlja je pružiti smjernice praktičarima koji podržavaju niskokvalificirane  samohrane roditelje s niskim primanjima i dalje proširiti njihove kompetencije u podučavanju računanja, znanosti i tehnologije. Cilj je pružiti prilagođenu obuku za razvijanje ovih ključnih kompetencija koje će pridonijeti poboljšanom pristupu tržištu rada i samorazvoju niskokvalificiranih samohranih roditelja.

    Glavni fokus ovog poglavlja bit će na pružanju alata i novih ideja za praktičare koji podržavaju samohrane roditelje o onome što bi trebali znati i raditi kako bi osigurali sigurnost i dobrobit sebe i svoje djece. Samohrani su roditelji često zaposleni roditelji i mnoga se djeca jednostavno brinu o sebi cijelo vrijeme ili dio vremena dok je roditelj na poslu. Stoga je od velike važnosti da djeca imaju znanje o svojoj sigurnosti, što učiniti u slučaju nužde, kao i da pametno provode svoje vrijeme i pomažu roditeljima. Također, ovaj će se dio baviti značajem i primjenom matematike, znanosti i tehnologije i osvijestit će čitatelje da ove kompetencije igraju temeljnu ulogu u društvu, od jednostavne kupnje proizvoda i učinkovitog upravljanja mjesečnim proračunom do složenih situacija svakodnevnog života.

   • Jedinica 3: Digitalne kompetencije

    Ovo je poglavlje napisano za trenere niskokvalificiranih samohranih roditelja s niskim primanjima koji žele znati više o digitalnim vještinama i kako ih potaknuti u svojim polaznicima. To je i referentno i praktično poglavlje. Pružit će potrebne alate za trenere da počnu proizvoditi vlastite aktivnosti, a u međuvremenu će im pružiti model projekta kako bi u praksi vidjeli kako Projektno učenje djeluje. No prije će uslijediti mali uvod o ključnim konceptima digitalnih vještina.

   • Jedinica 4: Osjećaj za inicijativu i poduzetničke kompetencije

    Cilj učenja ovog poglavlja je pružiti smjernice za praktičare koji podržavaju niskokvalificirane (samohrane) roditelje s ciljem proširenja / jačanja kompetencija praktičara u podučavanju poduzetničkih vještina, tako da mogu pružiti prilagođenu obuku i podrška samohranim roditeljima u razvoju ovih vještina i ključnih kompetencija, kako bi se potaknula njihova zapošljivost, te socijalno-obrazovni i osobni razvoj (što također povećava njihovu socijalnu uključenost).
   • Jedinica 5: Učiti kao učiti

    U ovom će poglavlju učenik proći niz vježbi usredotočenih na razvoj kompetencija i vještina povezanih s procesom učenja. Učenik će razumjeti kako:

    • identificirati njegov glavni cilj i glavnu poantu dijela teksta (izdvajanje glavnih tema, njihove korisnosti, zaključaka itd.);

    • upravljati i organizirati nove informacije radi jasnijeg i učinkovitijeg razumijevanja;

    • upravljati vlastitim vremenom kada studira ili uči nešto novo (metodama planiranja);

    • procijeniti i utvrditi vlastitu razinu potreba i kako pronaći odgovarajuću podršku ili resurse (putem osobnih kontakata, digitalnih izvora, itd.);

    • razviti odgovarajuću razinu koncentracije prilikom dolaska do novih informacija ili njihovog proučavanja (kroz tehnike usmjerene pažnje);

    • podijeliti glavne točke i ideje naučenog iskustva ili informacije na jasan i razumljiv način (sposobnosti javnog govora).

   • Upitnik za evaluaciju nakon treninga

    • Potvrda o pohađanju

     • Popis predavača